İstanbul'un Fetih Süreci Hakkında Bilgiler

İstanbul'un Fetih Süreci Hakkında Bilgiler - 5sCarRental

Blog

İstanbul'un Fetih Süreci Hakkında Bilgiler


İstanbul'un Fetih Süreci Hakkında Bilgiler

İstanbul'un Fetih Süreci Nasıl Olmuştur?

İstanbul’un fethi, çağ değiştiren, dünyanın en önemli olaylarından biri olarak tarihte yerini almıştır. Hadislere konu olmuş, “İstanbul’u alacak komutan ne güzel kumandandır” denilmiştir. İstanbul’a geldiğinizde araba kiralama İstanbulhizmetiyle İstanbul’un fethine konu olan Anadolu Hisarı’nı ve muhteşem topları görebilirsiniz.

 Her medeniyetin farklı kültür ve tarihi anıtları bıraktığı İstanbul’da gönlünüzce gezmek istediğinizde araba kiralama İstanbulhizmetini kullanabilirsiniz.

 Tarihsel ve coğrafi öneme sahip olan İstanbul’un fethi sonunda Osmanlı Devleti’ne ve onun genç sultanı II. Mehmet’e nasip olmuştur.

 İstanbul’un Fethedilme Amacı

 İstanbul, coğrafi konum olarak Asya ile Avrupa’nın birleştiği bir noktadır. Bu şehri elinde tutan, boğaz sayesinde Akdeniz ve Karadeniz deniz trafiğini de elinde bulunduruyor. Bu nedenle sürekli olarak İstanbul işgal edilmek istenmiştir.

 Peygamberimiz döneminde, İstanbul en kuvvetli ve şaşaalı dönemini yaşıyordu. Zenginliğiyle ve gücüyle göz kamaştıran şehir hakkında peygamberimiz; “Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker de ne güzel askerdir” hadisini söylemiştir. Peygamber Efendimiz zamanında İstanbul’a sefer düzenlenmemiş. Fakat 4 halife ve daha sonrasında onlarca sefer düzenlenmiştir. Tabiî ki bunların hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

 Sarıyer veya Beşiktaş sırtlarına araba kiralama İstanbulözel aracınızla gidebilirsiniz. İstanbul ve boğazın muhteşem manzarasını izleyebilirsiniz.

 1453 Yılına Kadar İstanbul Niçin Fethedilemedi?

 İstanbul’u karadan ve denizden işgal etmek neredeyse imkânsızdı. Boğazlar, kapatıldığı zaman hiçbir gemi geçemiyordu. Ayrıca kıyıların sarp ve aşılamaz şekilde olması karadan da işgali zor kılıyordu. İstanbul, Hıristiyan dünyasının göz bebeği olduğu için en ufak saldırıda bile yardım gecikmiyordu.

 Osmanlı Döneminde İstanbul’u Fethetme Çalışmaları

 Anadolu Selçuklu Devleti parçalanınca, Anadolu’da çeşitli beylikler kurulmaya başlandı. Bunlardan biri de Söğüt ve çevresinde kurulan Osmanlı Beyliğiydi. İlk kurulduğunda küçük ve söz sahibi olmayan beylik, doğru strateji ve yönetilmeyle, büyümeye ve etkisini hissettirmeye başladı.

 Bizans topraklarında istedikleri gibi hareket eden Osmanlılar, yavaş yavaş Bizans topraklarını ele geçirmeye başladılar. Sultan I. Murad’ın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. İlk kuvvetli kuşatmayı Yıldırım Bayezid yaptı. Fakat Bizans imparatoruyla anlaşmaya vararak, ordusunu geri çekti.

 Yıldırım Bayezid, Bizansla anlaşması sonucunda; İstanbul’da bir Türk Mahallesi, cami ve Türklerin yargılanacağı bir mahkeme kuruldu. Osmanlı’nın çıkarlarını gözetecek kişilerin tahta çıkmasında etkili oldu. Osmanlı’nın Bizans üzerinde söz sahibi olması Türklerin ileride İstanbul’u fethetmesini etkileyen en önemli faktörlerdendir.

 Bayezid döneminden sonra oğlu Musa Çelebi’nin ve II. Mehmet’in babası II. Murat’ın fetih teşebbüsleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. II. Mehmet’in İstanbul’u kuşatmasına kadar bir daha İstanbul’a sefer düzenlenmemiştir.

 II. Mehmet’in İstanbul’u Fetih Çalışmaları

 II. Mehmet, İstanbul’u fethettiğinde daha 21 yaşındaydı. Tahta geçtiğinde ilk işi İstanbul’u fethetmek olmuştur.

 II. Mehmet, öncelikli olarak Bizansı yalnız bırakacak hamle olarak çevre kaleleri işgal etmekle başladı. Karadan şehri çevreleyerek, şehre giriş ve çıkışları engelledi. Fakat deniz yolunu tam olarak kesemediği için bu yolu kullanan Rumlar, Türk köylerine saldırılar yapıyorlardı.

 Boğaza gemilerin geçemeyeceği şekilde zincir çekilmiş ve boğazın öbür tarafında da Rumeli Hisarı bulunuyordu. II. Mehmet bu hisarın karşı kıyısına Anadolu Hisarı’nı yaptı. Böylece kendilerinden izinsiz hiçbir gemi bu boğazdan geçemeyecekti. Tarihte önemli bir yeri bulunan Anadolu Hisarı’nı ziyaret etmek isterseniz araba kiralama İstanbulhizmetini kullanabilirsiniz. Büyük konfor ve rahatlık sağlayan araba kiralama İstanbulsayesinde Anadolu Hisarı’ndan boğazı seyredip, o tarihi yeniden yaşayabilirsiniz.

 Büyük savaş dehası ve strateji uzmanı olan II. Mehmet, normal topların surlara etki etmediğini görmüştü. Etkili olabilecek daha güçlü ve büyük topların dökülmesini emretti. Altmış manda ve dört yüz asker tarafından çekilerek İstanbul’un 8 km. yakınına getirildi.

 Bütün hazırlıklarını tamamlayan II. Mehmet, 23 Mart 1453’de sefer emri verdi. 5 Nisan’da İstanbul surları önüne gelen ordu, 6 Nisan Cuma sabahı ilk taarruzunu yaptı. Şehrin ayrı bölgesine yerleştirilen top grupları surları dövmeye başladı. Topkapı tarafına konuşlandırılan devasa top, şehrin içine gönderdiği güllelerle şehir halkına korku salıyordu. İstanbul seyahatinizde araba kiralama İstanbulhizmetiyle, Topkapı ve Edirnekapı’da gezerek, İstanbul’un tarihine yolculuk yapabilirsiniz.

 Toplarla Dövülen Surlar Yeniden Tamir Ediliyor

 Düzenli atışlarla, surları döven toplar, yer yer surlarda gedikler açıyordu. Fakat, Bizans halkı, Osmanlı askerinin girmesine vakit bırakmadan onarıyordu. İstanbul surları, Haliç tarafı hariç, çift sur şeklindeydi. Toplarla aşılması çok zordu. Haliç tarafı da zincirle korunduğu için zayıf olmasından etkilenmiyordu.

 12 Nisan’da Osmanlı donanması da boğaz açıklarına demirleyerek, deniz yolundan gelecek yardımları da kesti. II. Mehmet, geleneksel olarak, imparatordan, kan dökülmeden şehri teslim etmesini istedi. Fakat olumsuz yanıt alınca, kuşatmaya devam etti.

 Nisan’ın 18’inde ilk askeri hücum yapıldı. Bayrampaşa deresi tarafından, açılan surlardan askerler geçmek istediler. Fakat surlardan askerlerin üzerine kaynamış katran (Grejuva) dökülünce ilk saldırı başarısızlıkla sonuçlandı.

 Osmanlı Donanması İlk Yenilgisini Alıyor

 Papa, Bizans’a yardım için 3 Ceneviz gemisi gönderiyor. Yolda bu gemilere içki ve gıda yüklü bir Bizans gemisi de katılıyor. Rüzgârın da yardımıyla İstanbul’a geldiler. Osmanlı Donanması bu gemileri Yeşilköy’ün batı açıklarında karşıladı. Cenevizliler gemilerinin büyük, yüksek olması ve rüzgarın da yardımıyla Osmanlı Donanmasını püskürttüler. Bunun sonucunda da yardımcı gemiler, zincirlerin indirilmesiyle İstanbul limanına girmiştir.

 Haliç’e Gemiler İndiriliyor

 Haliç tarafına zincir çekilmesinin nedeni, surların dayanıksız olmasıydı. Bunun farkında olan II. Mehmet, Haliç’e gemi indirmeyi kafasına koymuştu. Gemilerin geçirileceği alan tespit edildi. Buna göre gemiler; Tophane önündeki sahilden başlayarak Boğazkesen’e, buradan güney batıya dönüp sırtları aşarak Löbon Pastahanesi tarafına ve tepeyi aşarak Perapalas yanından Kasımpaşa’ya inecekti.

 Güzergahın tespitinden sonra, yol tesviyesine girişildi. Gemilerin kayması için kütükler ayarlandı. Cenevizlilerden zeytinyağı, sade yağ ve domuz yağı alınarak, kütükler iyice yağlandı.

 Birkaç top, okçu ve arkebuzcuların himayesinde 72 gemi 21-22 Nisan gecesi, Tophane önünden kaydırılarak Kasımpaşa’ya yani Haliç’e indirilmiştir.

 İstanbul’un fethini yeniden yaşamak istiyorsanız araba kiralama İstanbulhizmetini kullanabilirsiniz. Kiraladığınız özel aracınızla Tophane, Perapalas ve Haliç ziyareti yapabilirsiniz.

 Bizans Halkı Gemileri Görünce Korkuya Kapılıyorlar

 22 Nisan sabahı uyanan Bizanslılar Haliç’te Osmanlı gemilerini görünce büyük korkuya kapılıyorlar. Şehirde bir panik havası esmeye başlıyor.

 Osmanlı askerleri Hasköy ile Ayvansaray arasına tahta bir köprü kuruyorlar. Köprüden ve gemilerden Haliç tarafındaki surlar dövülmeye başlanıyor. Galata’da Aios Teodoros tepesine konan toplarla Haliç’teki düşman donanması da dövülmeğe başlanıyor. Bizans’ın en büyük gemisi batırılıyor. Bizans imparatoru da Haliç suruna koydurduğu iki topla Türk gemilerinden ikisini batırıyor.

 Galata Kulesi ve köprüsü günümüzde bütün ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İstanbul’a geldiğinizde araba kiralama İstanbulyaparak, Galata’dan gemilerin nasıl indirildiğini yeniden yaşayabilirsiniz.

 Son Taarruzla İstanbul Fetih Ediliyor

 28 Mayıs Gecesi başlayan yoğun top atışıyla birlikte iki hücum denemesi yapılıyor. 29 Mayıs sabahı genel olarak Topkapı ve Edirnekapı surları arasındaki açılan gediğe yoğunlaştılar. Bizans İmparatoru ‘da bu safta bulunuyordu. II. Mehmet’in liderliğinde yeniçeriler aralarında Ulubatlı Hasan’la birlikte surlara çıkmayı başardılar. Buradan şehre giren yeniçeriler, surları ellerine geçirdiler.

 Topkapı surlarından geriye kalanları görmek isterseniz araba kiralama İstanbultercihiyle bunu gerçekleştirebilirsiniz.

 Fatih’in İstanbul’a Girişi

 Genç yaşta İstanbul’u fetheden ve Fatih lakabını alan II. Mehmet, Topkapı tarafından şehre giriş yaptı. İlk işi, Ayasofya’da namaz kılmak oldu. Bugün müze olarak kullanılan Ayasofya’yı ziyaret etmek isterseniz araba kiralama İstanbul hizmetini kullanabilirsiniz.