Kiralama Şartları

Madde 1- SÜRÜCÜ BELGESİ VE KİRALAMA YAŞI SINIRI

En az 2 yıl geçerli sürücü belgesine sahip 21 yaş ve üstü kişiler araç kiralayabilirler.

Madde 2- ARAÇ ÖZELLİKLERİ

Araç tipi, modeli, model yılı, motor hacmi ve bagaj kapasitesi web sitesinde resimde görünen araç ile donanım özellikleri bakımından muadil araç ile değişiklik gösterebilir.

Madde 3- FİYATLARA DAHİL OLAN VE OLMAYAN HİZMETLER

Fiyatlara araçların muafiyetli Kasko Sigortası, Hırsızlık Güvencesi ile %18 Katma Değer Vergisi dahildir. Fiyatlara Akaryakıt, Ferdi Kaza Sigortası, İhtiyati Mali Mesuliyet Sigortası, Tek-Yön Ücreti, Teslim Etme / Teslim Alma Ücreti, Bebek Koltuğu Ücreti, Navigasyon cihazı, Ek sürücü, HGS geçiş ve servis ücreti, km aşım ücreti, muafiyet altı hasarlar için tam kaza sigortası ücreti ayrıca hesaplanır. Mini hasar sigortası da fiyata dahil değildir. Dolu depo şartı yoktur. Sürücü araç deposunu teslim aldığı seviyede, geri getirir. Eksik yakıt ile iade edilen araçlarda, yakıt farkı, hizmet ücreti ile birlikte alınır.

Madde 4- TEK YÖN KİRALAMA

Aracın başka bir şehirde iadesi durumunda Tek-Yön ücreti uygulanır. Tek yön ücreti talebe ve km ye göre değişiklik göstermekte olup araç tesliminden önce ödenmelidir, fiyata dahil değildir.

Madde 5- EK SÜRÜCÜLER

Aracın, kiralayan şahıs dışındaki kişi / kişilerce kullanılabilmesi; ek sürücü / sürücülere ait Sürücü Belgesi bilgilerinin Kira Sözleşmesinin üzerinde gösterilmesi ile mümkündür. Aracın Kira Sözleşmesinde ismi yazılı kişilerden başkasına kullandırıldığının belirlenmesi ve /veya her hangi kaza durumunda, tüm güvenceler geçersiz sayılarak gerek kiralayan ve gerekse aracı kullanan kişi / kişiler ayrı ayrı ve müştereken sorumlu tutulurlar. Kiralamada asli sürücü dışında, bir adet ek sürücü ilave edilebilir.

Madde 6- TESLİM ETME VE TESLİM ALMA

5s CarRental ofislerinin bulunduğu şehir ve beldelerde, ilçe belediye sınırları içerisinde olması koşulu ile araçların müşteriye teslimi ve müşteriden teslim alınması km ye bağlı bir teslim ücreti karşılığında yapılır. Ancak 5s CarRental ofisinin bulunmadığı şehir ve yörelerde yapılacak teslim etme ve teslim alma hizmetleri onaya bağlı olarak, ücret karşılığında yapılır. Ücretlendirme için Rezervasyon Merkezimizi arayabilirsiniz.

Madde 7- ÖDEME VE TEMİNAT

Kiralamanın toplam tutarı sözleşmenin başlangıcında kişinin kendisine ait kredi kartlarından biri ile tahsil edilir. Kredi kartı koşulumuz bulunmakta olup tarafınıza tahsis edilen araba için segmente göre değişiklik gösteren provizyon ücreti talep edilmektedir. Ücretsiz olarak rezervasyon yapabilmektesiniz.  Araç kiralama tutarları aracı teslim aldığınız esnada talep edilir.

Madde 8- TRAFİK CEZALARI

Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir. Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeni ile geçecek zaman, sözleşme süresi içerisinde kabul edilir. Trafik cezaları, ceza tutarına ilave olarak 25 TL + KDV tutarında bir hizmet ücreti ile beraber müşteriden tahsil edilir. Müşterinin kiralama süresi boyunca yaptığı HGS (veya OGS), köprü ve otoyol geçiş vb… harcamaları kendisinden tahsil edilir. Köprü ve otoyol gişelerinden yapılacak kaçak geçişler için de 25 TL + KDV ilave servis ücreti tahsil edilir.

Madde 9- EKSTRALAR

Aracın adrese teslimi ve adreste iadeleri, tek yön ücretleri, köprü ve otoyol geçiş sistemleri (HGS ya da OGS), navigasyon sistemi, bebek koltuğu, ek sürücü ekstra olup, kira harici ücretlendirilmektedir. Ful kasko, için tarafınızdan ücret talep edilmemektedir.

Madde 10- KİRA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

Kiralama fiyatı ve verilen rezervasyon onayı başlangıçta mevcut olan koşullara göre verilmiştir. Bu koşullarda (aracın arızalanması, hasarlanması, bakım kilometresinin gelmesi vb.) meydana gelebilecek değişikliklerde 5s CarRental rezervasyon yapılan aracın yerine başka bir araç sunma ve bu değişikliğe bağlı olan bedel artışını, müşteriye önceden bildirerek, müşteriden talep etme hakkına sahiptir. Aynı şekilde rezervasyon yapılan aracın yerine sunulan diğer aracın ücreti daha düşük ise, aradaki fark Kiracı’ya iade edilecektir. 5s CarRental, Kiracı’ya başka bir araç sunmasının mümkün olmadığı durumlarda rezervasyonu tamamen iptal etme ve ücretin tamamını Kiracı’ya iade etme hakkını saklı tutar.

Kiracı’nın aracı rezervasyon yapılan süreden erken iade etmesi veya rezervasyonunu tamamen iptal etmesi durumunda kesinlikle ücret iadesi yapılmaz. Kiracı’nın dönüş tarihini ve/veya saatini ertelemesi, dönüş istasyonunu değiştirmesi, ekstra hizmet talebi durumlarında bu talep ayrıca fiyatlandırılıp Kiracı’dan tahsil edilir. Kiracı’nın Araç’ın ve/veya kiralama tarihlerinin değiştirilmesi talebinde ise, rezervasyon Kiracı tarafından iptal edilmiş olup ücret iadesi yapılmaz veya ödenen tutar bir sonraki kiralamanın ücretinden düşülmez.

Madde 11- KAZA VE ARIZA

Herhangi bir kaza durumunda hemen 5s CarRental ile temasa geçilmeli ve diğer sürücü ile beraber kaza tutanağı Mini hasarlar için ise beyan doldurulmalıdır,  Kaza park halinde olduysa, yaralanma ya da ölüm durumu var ise, sürücü yetkili kolluk kuvvetlerine başvurmalıdır. Kaza raporu olmadan araç kaskosu geçersiz olacaktır. Aracın alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında kullanılması da raporu geçersiz kılar. Arıza, hasar ve teknik servis için 0850 360 0655 numaralı telefon numarası aranmalıdır. Aracın fiyata dahil olan hırsızlık sigortası, araç içindeki değerli eşyalarınızı kapsamaz.

Madde 12- SİGORTA KAPSAMI VE DIŞINDA KALAN HALLER

Araçlar, “Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası” ile sigortalanmıştır. Bu sigorta teminatı, kira döneminde aracın tabi olduğu sigorta poliçesinde kayıtlı limitler ile sınırlıdır. Bu miktarın üstündeki her türlü hukuki sorumluluk (maddi, manevi, bedeni zararlar v.b.) kiracıya ait olup, poliçedeki limitler üzerinde bir ödeme yapmak zorunda kalan 5s CarRental, müşteriye rücu hakkına haizdir.

Fiyatlara, muafiyetli Kasko Sigortası dahildir. Müşteri kapsam dışındaki hasarlardan sorumlu olmak istemediği takdirde araç grubuna bağlı olarak belirlenen tam kaza sigorta primini ödemeli ve bu isteğini sözleşmenin ilgili hanesini imzalayarak kabul ettiğini belirtmelidir. Aksi taktirde bu muafiyet oranı altında kalan tüm hasarlardan müşteri sorumludur.

Aşağıda sayılan hallerde oluşacak zarar sigorta kapsamı dışında kalacaktır:

- Araç’ın normal kullanım koşulları dışında kullanılması (kötü yol şartları, araca yanlış yakıt doldurulması, aracın yüksek motor harareti ile kullanılması ve benzeri diğer durumlar),

- Araç’da taşınan yükün hasara veya kazaya sebep olması,

- Meydana gelen kazanın veya çalınma durumunun bu maddede belirtilen veya verilecek diğer irtibat telefonlarına bildirilmemesi durumu veya Araç’ın kaza yerinde terk edilmesi durumunda oluşacak zarar sigorta kapsamı dışında kalacaktır,

- Araç’ın dikkatsiz ve tedbir alınmaksızın kullanılması (kırmızı ışıkta geçilmesi, yasal hız sınırının aşılması ve benzeri durumlar) durumunda oluşacak zarar sigorta kapsamı dışında kalacaktır,

- Meydana gelen bir kaza veya çalınma durumunda ilgili makamlardan 48 saat içerisinde gerekli raporların (trafik ve alkol raporu gibi) alınmaması,

- Aracın çalınması durumunda orijinal anahtarın 5s CarRental‘ a teslim edilmemesi,

- Kira süresinin bitmesine rağmen 5s CarRental’ dan onay alınmaksızın aracın teslim edilmemesi.

MADDE 13- MAIL ORDER YETKİLENDİRMESİ

Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak aracı kullanan müşteri tarafından, aşağıdaki durumlarda araç teslim formunda belirtilen kredi kartında kullanılmak üzere süresiz yetki alınmıştır.

a- Sözleşmenin beklenen dönüş tarihi aşımındaki ekstra günlerin bedeli

b- Tüm trafik cezaları ve otoyol-köprü kaçış cezaları, servis bedelleri

c- Kasko sigortasının kabul etmediği hasar bedelleri

d- Kilometre limit aşım bedeli

MADDE 14-TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22nci maddesinin 5 ve 6ncı fıkrasında belirlenen parasal sınır, aracın kiralandığı tarihteki fiyat listesinin geçerli olacağı şartıyla tüketicinin ödediği kira bedeli kadardır.

Loading..