Kaza Esnasında Ne Yapmam Gerekiyor ? Kayseri araba kiralama

Kaza Esnasında Ne Yapmam Gerekiyor ? Kayseri araba kiralama - 5sCarRental

Blog

Kaza Esnasında Ne Yapmam Gerekiyor ? Kayseri araba kiralama


Kaza Esnasında Ne Yapmam Gerekiyor ? Kayseri araba kiralama

Çift Taraflı Kaza

Trafik kazaları, can ve mal kaybına neden olan durumlardır. Ülkemizde, sıklıkla meydana gelen kazalar, her iki taraf için maddi zarara neden olmaktadır. Ölümlü olmayan ve maddi hasara neden olan kazalarda, her iki taraf kendi aralarında anlaşarak polis veya jandarma çağırmadan tutanak tutabilirler. Ölümlü veya yaralamalı kazalarda ilk yapılacak şey 112’yi aramaktır. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda polis veya jandarma gelmeden tutanak tutulmaz. Şahsi araçlar veya Kayseri araba kiralama araçlar, bu kategoride değerlendirilmektedir. Araç filosunda Jeep, sedan ve hactback araç çeşitleri bulunmaktadır.

 Maddi hasarlı kazalar için ‘Maddi hasarlı kaza tespit tutanağının tutulması gerekmektedir. Sigorta haklarından faydalanmak için bu belgenin doldurulması zorunludur. 2918 sayılı karayolları trafik kanununun (2007) yürürlüğe girmesiyle birlikte, sigorta haklarının kazanılmasını sağlayan bu tutanak, kazaya karışan sürücüler tarafından doldurulmaktadır.

 Maddi Hasarlı Kazalarda Ne Yapılmalıdır?

 Trafik kurallarına uyulmadığında veya alkollü araç kullanıldığında meydana gelen kazalarda ilk anda yapılması gereken işlemler vardır. Kayseri araba kiralamafilosundaki araçlar, sigorta sistemine dahildir. Can kaybı veya acil durumlar dışında meydana gelen maddi hasarlı kazalarda, hasar tespit tutanağı tutulmalıdır. Her iki taraf bu tutanağı doldurdukları zaman sigorta haklarından faydalanabilir.

 Tutanağın tutulabilmesi için her iki taraf, araç sigorta poliçesini yatırmış olması gerekir. Ayrıca trafikten men cezası veya ehliyetsiz araç kullanımı gibi durumların olmaması gerekmektedir. Kayseri araba kiralama sektöründe, sigortası olmayan araçlar kiraya verilmemektedir.

 Hangi Kazalar Çift Taraflıdır?

 Bir araç direğe vurduğu zaman bu kaza tek taraflıdır. Kazanın çift taraflı olması için;

 1- Kazaya ikinci veya üçüncü bir aracın karışması gerekir.

 2- Duran bir araca vurmak ta çift taraflı kaza kategorisindedir.

 3- Sürücüsü olmayan bir araca vurduğunuzda yine bu kategoride değerlendirilmektedir.

 Bu gibi durumlarda kaza tutanağı tutulur. Tutanağında her iki tarafın anlaşması ve belgeyi imzalaması gerekir. Kayseri araba kiralama işlemleriyle kiraladığınız araçla kaza yaptığınız zaman, ilk aşamada tespit tutanağı tutmalısınız. Sigorta haklarından faydalanmak için bu tutanak zorunludur. Kaza durumlarında tutanak tutulması sonucu asla değer kaybı ve hasar bedeli ödememektesiniz. Muafiyet sınırlaması olmamakla beraber tutanak tutulması sonucu tüm masraflardan muaf olmaktasınız. Kesinlikle alkollü olmamanız gerekmektedir.

 Kaza Tutanağı

 Bu tutanakta, kazanın olduğu gibi anlatılması ve kaza fotoğraflarını çekilmesi en önemli konulardan biridir. Kurgusal veya gerçeği yansıtmayan beyanlar geçersizdir. İki nüsha halindeki tutanakta, istenilen bilgilerin eksiksiz olarak yazılması gerekir. Kayseri araba kiralama işlemlerinde, kasko şirkete aittir. Kasko işlemlerinin yanı sıra, araç muayenesi ve vergisi de şirket tarafından ödenmektedir.

 Taraflardan biri tutanak tutmak istemiyorsa, bu durumda polis aranmalıdır. Polisin olmadığı ve jandarmanın görev yaptığı bölgelerde, jandarma aranmalıdır. Kaza yapan araçlar trafiği engellemiyorsa, polis gelene kadar araçlar yerinde kalmalıdır. Trafiği engelleyecek bir pozisyondaysa, bu durumda kazanın fotoğrafları, değişik açılardan çekilmelidir. Hayatınızı daha kolay hale getiren Kayseri araba kiralama, meydana gelen kazalarda tutanağı esas almaktadır.

 Maddi Hasarlı Kaza Tutanağı İle Birlikte Gerekli Belgeler

 Kaza tutanağının yanı sıra, sigorta veya kasko haklarından faydalanabilmek için bazı belgelere ihtiyaç vardır. Bu belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

 1- Sigorta poliçe belgesini fotokopisi,

 2- Tarafların doldurduğu ve imzaladığı kaza tutanağı,

 3- Kazanın fotoğrafları,

 4- Her iki tarafın araç ruhsat fotokopisi ve ehliyet fotokopisi.

 Bu belgelerle birlikte sigorta kurumuna başvurmanız yeterlidir. Tutanağın eksiksiz doldurulması ve imzalanmış olması, işlemin başarılı olmasında önemli rol oynamaktadır. Kayseri araba kiralama şirketleri, bu belgeleri tedarik etmektedir. Kiralık araç kullanımı esnasında meydana gelen kazalarda, firma işlemleri pratik bir şekilde gerçekleştirmektedir.

 Hangi Durumlarda Maddi Hasarlı Kaza Tutanağı Tutulmaz?

 Bazı kazalarda bu tutanak tutulmamaktadır. Bu durumlar şu şekildedir:

 1- Maddi hasarlı kaza tutanağının tutulması için öncelikle her iki tarafın ehliyetinin olması gerekir. 2- Ehliyeti olmayan tarafın resmi her hangi bir hakkı bulunmamaktadır.

 2- Ehliyetin yetersiz olması da bir şey ifade etmemektedir.

 3- Sürücünün yaşı küçük olmamalıdır. Kayseri araba kiralama işlemlerinde 21 yaş esastır. Bu esasın belirlenmesinde sigorta şirketlerinin uygulamaları etkili olmaktadır.

 4- Kamuya ait araçlar kazaya karıştığında ve kamuya ait eşyalar zarar gördüğünde, bu tutanak tutulamaz. Polis veya jandarma çağırılmalıdır.

 5- Meydana gelen kazada üçüncü taraf zarar gördüğünde, bu tutanak tutulmaz.

 6- Her iki tarafın veya tek bir tarafın araç sigortası yoksa tutanak tutulmaz. Kaza tespit tutanağını geçerli olması, sigorta poliçesinin yatırılmış olması gerekir.

 7- Araçlar trafikten men ise sigorta haklarından faydalanılmaz. Kayseri araba kiralama filosundaki araçlar, sorunsuz bir şekilde trafiğe çıkmaktadır.

 Trafikte, maddi açıdan zararın karşılanması açısından sigorta poliçesi önemlidir. Poliçenin avantajlarından faydalanmak için, kaza tespit tutanağına ihtiyaç vardır.

 Hasar Kaydı

 Otomobil dünyasında, hasar kaydı olan araçlar, hasar kaydı olmayan araçlara nazaran fiyatı daha yüksektir. Hasar kaydı, kaza sonrasında kaza tutanağının tutulması ile oluşmaktadır. Hasar kaydı, ömür boyu saklanmaktadır.

 Bu kayıt, tutanaktaki bilgiler ışığında gerçekleşmektedir. Kaza esnasında değişen veya zarar gören bütün parçalar, hasar kaydının oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Tutanak tutulmadığında veya her hangi bir resmi işlem yapılmadığında, hasar kaydı oluşmamaktadır. Sürücüler, aralarında anlaştığı zaman, ‘yani tutanak tutmadığı zaman’, sigorta işlemlerinden faydalanamaz. Bu kategoride söylemler bir şey ifade etmektedir.

 Çift Taraflı Kazalarda Tutulan Kaza Tutanağının Genel Özellikleri

 Bu tutanağın amacı, kaza ile ilgili bütün bilgileri toplamaktır. Bu tutanakta;

 1- Kazanın meydana geldiği yer kısmı, kaza yerinin tespiti açısından önemlidir. Cadde, sokak ve mahalle isimleri yazılmalıdır. Yer, saat ve benzeri bilgilerin unutulması durumunda, tutanak eksik doldurulmuş olur.

 2- Ayrıca kazanın tarihi ve saati, ilgili kutucuklara yazılmalıdır. Tarih bölümü es geçilmemelidir ve istenilen işlem, sorunsuz bir şekilde işlenmelidir.

 3- Araç bilgileri kısmına, kazaya karışan araçların bilgileri yazılmalıdır. Kaza dışında kalan ve kazaya karışmamış araçların bilgileri yazılmamalıdır. Yani kısacası kazaya odaklanmak gerekir.

 4- Aracı kullanan sürücülerin bilgileri de gerçeği yansıtmalıdır. Ehliyetsiz, trafikten men cezası almış ve araç kullanma problemi olan sürücüler de bu kategorinin dışında kalmaktadır.

 5- Trafik poliçesi ile ilgili bilgiler titiz bir şekilde doldurulmalıdır. Poliçe numarası, tarihi ve şirketi gibi bilgiler unutulmamalıdır.

 6- Görsel taslak titiz bir şekilde çizilmelidir. Fotoğrafla birlikte görsel taslaklar, sigortanın işini kolaylaştırmaktadır.

 7- Cadde ve sokak isimlerini unutmamak gerekir. Kazanın meydana geldiği nokta önemlidir.

 8- Yol çizgileri, araç yönü ve benzeri bilgiler eksiksiz yazılmalıdır. İstenilen bilgiler doğru bir şekilde yazılmalıdır.

 9- Yönler ve yol çizgileri unutulmamalıdır. Yön ve yol çizgileri, kazada haklı olan tarafın belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle tutanakta yol bilgisi belirlenmelidir.

 10- Çizimlerde aracın birine A, diğerine B yazılmalıdır. Bu şekilde kaza tarif edilmelidir. Aracın konumu ve diğer özellikleri, eksiksiz not edilmelidir.

 11- Darbe yerleri okla belirtilmelidir. Kaza sonucu meydana gelen kazanın ayrıntıları, sigorta tahsilatında zaman kaybını önleyecektir.

 12- Kazanın meydana gelişi, belirtilen alanda açık bir şekilde anlatılmalıdır.

 13- Kaza fotoğrafı çok önemlidir. Fotoğraflar, sigorta haklarının elde edilmesinde önemli rol oynamaktadır.

 Hızlı bir şekilde sonuç alabilmek için, kazanın ayrıntılı fotoğrafını çekmelisiniz. Fotoğrafsız ve krokisiz tutanakların sonuçlanması uzun sürmektedir. Bu nedenle çeşitli açılardan fotoğraf çekme işleminin ihmal edilmemesi gerekmektedir. Lüks ve konforlu Kayseri araba kiralama araçlarıyla kaza yaptığınızda, aynı şekilde fotoğraf çekmeniz önemlidir.