Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar? – İstanbul Havalimanı Araç Kiralama

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar? – İstanbul Havalimanı Araç Kiralama - 5sCarRental

Blog

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar? – İstanbul Havalimanı Araç Kiralama


Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar? – İstanbul Havalimanı Araç Kiralama

Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar? – İstanbul Havalimanı Araç Kiralama

 

İstanbul Havalimanı araç kiralamafirması 5s CarRental olarak merak edilen ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar sorusunun yanıtını bloğumuzda işledik. Peki ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar? Detaylar bloğumuzda.

 

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına göre ehliyet sahibi olmadan araç kullanmak mümkün değildir. Ehliyet kursuna yazılan 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı gerekli eğitimini tamamladıktan sonra tabi tutulduğu sınavı kazanarak ehliyet sahibi olabilmektedir.

 

Söz konusu ehliyet olmadan araç kullanmak birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan birini de verilecek ceza oluşturmaktadır. Ehliyetsiz araç kullananlara ceza verildiği gibi araç sahibine de ceza verilebilmektedir.

 

Yeni çıkan 1.1.2020 tarihli değişiklikle bu tip trafik cezalarına yüzde 22.58 oranında zam gelmiştir. Bu nedenle gerek araç sahipleri gerek ise İstanbul Havalimanı araç kiralama gibi yollarla araç kiralayanlar ehliyetsiz araç kullanmamalıdır. Buna göre ehliyetsiz araç kullanmanın cezası aşağıda açıklanacaktır.

 

 Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası

 

En çok bilinen cezalardan biri olan ehliyetsiz araç kullanmanın cezası diğer türlere göre daha fazladır. Kişi kendi aracını da İstanbul Havalimanı araç kiralama gibi yollarla edindiği aracı da ehliyetsiz kullansa yine de aynı cezayı alacaktır. Trafik Ceza Kanunu’nun 36/3a maddesine göre ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2.473 TL’dir. Tebligat ulaştıktan itibaren on beş gün içinde ceza ödenirse yüzde yirmi beş oranında indirim yapılacaktır ve 1.854,75 TL alınacaktır.

 

Kullanılan araç İstanbul Havalimanı araç kiralama gibi bir yolla ya da daha farklı yollarla edinilmişse, kısacası araç ehliyetsiz sürücüye ait değil ise araç sahibine de tescil edilmiş plaka üzerinde aynı oranda ceza kesilmektedir. Bu halde ceza iki katına çıkmakta ve 4.946 TL olmaktadır. Eğer on beş gün içinde ceza ödenmek istenirse ceza yüzde yirmi beş indirimle 3.709,50 TL olmaktadır.

 

 Ehliyetsiz Araç Kullanma Sonucunda Verilen Cezanın Sorgulanması

 

Ehliyetsiz araç kullanan ve bu halde yakalanan kişilere kesilen cezalar tebligat suretiyle kişinin ikametgahına ulaştırıldığı gibi e-devlet üzerinden trafik siciline de işlenmektedir. İster kendi aracıyla olsun isterse İstanbul Havalimanı araç kiralama gibi aracılıklarla kiralanan araçla olsun ehliyetsiz yakalanan kişiye verilen ceza sicilinde yer almaktadır.

 

Ehliyetsiz araç kullanan kimse henüz tebligat eline ulaşmamışsa kendi e-devlet sistemine girerek aldığı cezayı sorgulatabilir. Bunun için e-devletten kendi hesabına girmesi ve trafik cezalarını sorgulatması yeterlidir. Kişi cezasını sistem üzerinden görebildiği gibi sistem üzerinden cezasını ödeyebilir. Kredi kartının ilgili numaralarını girerek trafik cezasını ödemek mümkündür.

 

 Ehliyetsiz Araç Kullanmanın Cezası Ödenmezse Ne Olur?

 

Ehliyetsiz araç kullanan kişiye, kişi kendi aracını da kullansa İstanbul Havalimanı araç kiralama yolu gibi farklı kişiye ait araç da kullansa ehliyetsiz araç kullanmanın cezası kesilmektedir. Ceza kesilen kişiye cezası tebligat yoluyla iletilmektedir.

 

Ehliyetsiz araç kullanan kişi otuz gün içinde kendisine kesilen cezayı ödemez ise ödenmeyen her ay için yüzde beş oranında faiz eklenmektedir. Bu durum ceza sahibine yine bildirilir. Yine de ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ödenmez ise o halde ceza sahibinin banka hesaplarında para varsa ceza miktarı para oradan tahsil edilecektir.

 

Banka hesabında para olmaması sebebiyle ya da daha farklı sebeplerle ceza miktarı para tahsil edilemezse o halde icra yollarına başvurulacaktır.

 

 Cezayı Taksitlendirme

 

Gerek kendi aracını gerek ise İstanbul Havalimanı araç kiralama gibi yollarla edinilen aracı ehliyetsiz kullanan kişiler, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası olarak kendilerine kesilen ceza miktarı fazla gelirse ve tek seferde ödeyemezlerse vergi dairesine giderek cezayı taksitlendirebilirler. 

 

Ehliyetsiz araç kullanan ceza sahibi kişi vergi dairesine gidecek ve ilk taksiti peşin ödemek şartıyla trafik cezasını dört taksite böldürebilecektir. Ceza dörde böldürüldükten ve ilk taksit peşin ödendikten sonra kalan taksitler vergi dairesinin anlaştığı bankalar aracılığıyla da ödenebilecektir.