Araçlar Hangi Durumlarda Çekilir? – Samsun Çarşamba Havalimanı Araç Kiralama

Araçlar Hangi Durumlarda Çekilir? – Samsun Çarşamba Havalimanı Araç Kiralama - 5sCarRental

Blog

Araçlar Hangi Durumlarda Çekilir? – Samsun Çarşamba Havalimanı Araç Kiralama


Araçlar Hangi Durumlarda Çekilir? – Samsun Çarşamba Havalimanı Araç Kiralama

Araçlar Hangi Durumlarda Çekilir? – Samsun Çarşamba Havalimanı Araç Kiralama

 

Samsun Çarşamba Havalimanı araç kiralama firması 5s CarRental olarak sürücülerin merak ettiği araçlar hangi durumlarda çekilir sorusunun cevabını bloğumuzda işledik. Peki araçlar hangi durumlarda çekilir? Detaylar bloğumuzda.

 

Sorunsuz bir biçimde trafikte araç kullanımını belirleyenler sürücülerin tutumu ve araçların teknik durumudur. 5s Car Rental müşterilerinin hizmetine sunduğu araçları teknik bakımdan mükemmelleştirmektedir. Bu sayede Samsun Çarşamba Havalimanı araç kiralama yapmak isteyenler için geriye yalnızca sürüş tutumları bakımından dikkat edilmesi gereken özellikler kalır. Sürücülerimizin tutumları trafik yönetmeliğine uymadığı zaman araçlar yetkililerce çekilebilir. Bu durum, gündelik akışın bozulmasına, sinirlerin gerilmesine, aracı geri alabilmek için bir yığın bürokratik işlemin gerçekleştirilmesine yol açar. 

 

 Durma, Duraklama ve Park Etme

 

Durma, memurların dur işareti, işaret levhalarının ya da trafik ışıklarının gereği olarak ya da bir trafik kazası sonucu zorunlu olarak ortaya çıkan aracın durdurulması işlemidir. Bunun yanında duraklama ise yolcu indirip bindirmek, yük boşaltıp yüklemek, kısa süreli beklemek gibi amaçlarla aracın durdurulması işlemidir. Park etme ise durma ve duraklama dışında araçların uzun süreli olarak bekletilmek amacıyla durdurulmasıdır. Bu kısa tanımlar Samsun Çarşamba Havalimanı araç kiralama yapmak isteyenler için dikkat edilmesi gereken hususları açıklığa kavuşturacaktır.

 

 Araçlar Hangi Durumlarda Çekilir?

 

Trafikteki durma, duraklama ve park etme sırasında ilgili mevzuata uyduklarında Samsun Çarşamba Havalimanı araç kiralama yapanlar araçların çekilmesinden sakınabilirler. Trafik yönetmeliği hangi yerlerde duraklamanın yasak olduğunu ve hangi yerlerde ve durumlarda park etmenin yasak olduğunu hükme bağlamaktadır. Bu yasak yer ve durumların açıklanması Samsun Çarşamba Havalimanı araç kiralama işlemi yapanlar için araçlarının trafikte çekilmesinden nasıl sakınabileceklerini göstermektedir.

 

 Duraklamanın Yasak Olduğu Yerler

 

Aşağıda sayılan yerlerde Samsun Çarşamba Havalimanı araç kiralama işlemiyle kiralanan araçların duraklaması yönetmelik uyarınca yasaklanmıştır.

 

1) Duraklamanın yasak olduğunu gösteren resmi trafik işaretlerinin olduğu yerler

 

2) Raylı sistemin bulunduğu yollar dışında sol şeritler

 

3) Başta yaya ve okul geçitleri olmak üzere diğer geçitler

 

4) Köprülerde, tünellerde, kavşaklarda ve bu sayılan yerlere yerleşim birimleri dışarısında yüz metrelik mesafede, yerleşim birimleri içerisindeyse beş metrelik mesafede

 

5) Hem kendi hem de diğer sürücüler için görüşün yeterli olmadığı tepelerin başında

 

6) Park eden ya da duraklayan diğer araçların yol tarafındaki yan kısımlarında

 

7) Yaklaşım doğrultusunda ve park etme izni verilen yerler dışında işaret levhalarına yerleşim birimleri dışarısında yüz metre ve yerleşim birimleri içerisindeyse on beş metre mesafede

 

8) Zorlayıcı birtakım durumlar dışında yerleşim birimleri dışındaki karayollarında ve taşıt yollarında

 

 Park Etmenin Yasak Olduğu Yerler

 

Duraklamanın yasaklandığı bütün yerlere ek olarak aşağıda sıralanan yerlerde Samsun Çarşamba havalimanı araç kiralama işlemi sonucu kiralanan araçların park etmesi yasaklanmıştır.

 

1) Belirlenen bazı yangın musluklarına her yönden beş metrelik mesafe içerisinde

 

2) Toplu taşıma araçlarının duraklarını belirten trafik işaretlerine her yönden on beş metrelik mesafe içerisinde

 

3) Tersini ifade eden bir trafik işareti bulunmadığı sürece üç ve daha fazla şeritli karayollarında gidiş yönüne ayrılan en sağ şerit dışındaki diğer şeritlerde

 

4) Mevzuata uygun olarak park eden araçların park yerinden çıkışını engelleyecek yerlerde

 

5) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yaptığı yerleri belirten trafik işaretlerine on beş metrelik mesafe içerisinde

 

6) Kamusal kullanıma açık olan park, bahçe, garaj, sinema, atölye, fabrika, iş yerleri, okul, hastane ve benzeri yerlerin giriş çıkış kapılarına her iki yönden beş metrelik mesafe içerisinde

 

7) Trafik komisyonlarınca belirli kişi, kurum ve kuruluşlara tahsis edilen yerlerde

 

8) Engelli bireylerin araçlarına ayrılmış park yerlerinde

 

 Park Etmenin Yasak Olduğu Durumlar

 

Yukarıda sayılan yerlerin dışında Samsun Çarşamba Havalimanı araç kiralama işlemi yapanların park etmede dikkat etmesi gereken durumlar ise şunlardır:

 

1) Trafik işaretlerinde belirtilen park etme süreleri

 

2) Park etme yerlerinde park için belirlenmiş biçimler

 

3) Ücretli park yeri olarak işletilen yerlerde ödenmesi gereken ücretler